20 Οκτ 2023

Προστατεύστε την επιχείρησή σας από κυβερνοεπιθέσεις: 6 βασικές συμβουλές για ελληνικές επιχειρήσεις.

Η ψηφιοποίηση της οικονομίας και η αυξημένη χρήση των ψηφιακών τεχνολογιών έχουν δημιουργήσει νέους κινδύνους για τις επιχειρήσεις, όπως οι κυβερνοεπιθέσεις. Οι κυβερνοεπιθέσεις είναι επιθέσεις που στοχεύουν στα πληροφοριακά συστήματα και τα δεδομένα μιας επιχείρησης. Μπορούν να έχουν σοβαρές συνέπειες, όπως απώλεια δεδομένων, διαρροή πληροφοριών, χρηματική απώλεια και διακοπή λειτουργίας της επιχείρησης.

Σύμφωνα με έρευνα της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος (EAEE), το 2023 το κόστος των κυβερνοεπιθέσεων στην Ελλάδα ανήλθε σε 1,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Η έρευνα έδειξε επίσης ότι το 50% των επιχειρήσεων στην Ελλάδα έχουν υποστεί κάποια μορφή κυβερνοεπίθεσης.

Οι ελληνικές επιχειρήσεις, μικρές και μεγάλες, πρέπει να λάβουν μέτρα για να προστατευτούν από τις κυβερνοεπιθέσεις. Ακολουθούν 6 βασικές συμβουλές που μπορούν να ακολουθήσουν:

  • Δημιουργήστε μια κουλτούρα ασφάλειας πληροφοριών. Η κουλτούρα ασφάλειας πληροφοριών είναι μια φιλοσοφία που προωθεί την ασφάλεια πληροφοριών σε όλους τους τομείς της επιχείρησης. Είναι σημαντικό να εκπαιδεύσετε το προσωπικό σας σχετικά με τους κινδύνους των κυβερνοεπιθέσεων και πώς να τους αντιμετωπίσει.

  • Εφαρμόστε πολιτικές και διαδικασίες ασφαλείας πληροφοριών. Οι πολιτικές και οι διαδικασίες ασφαλείας πληροφοριών καθορίζουν πώς η επιχείρηση θα προστατεύσει τα πληροφοριακά της συστήματα και τα δεδομένα. Είναι σημαντικό να έχετε ξεκάθαρες πολιτικές και διαδικασίες που να εφαρμόζονται σε όλους τους τομείς της επιχείρησης.

  • Χρησιμοποιήστε ασφαλή συστήματα και εφαρμογές. Επιλέξτε ασφαλή συστήματα και εφαρμογές που έχουν σχεδιαστεί για να προστατεύουν από κυβερνοεπιθέσεις. Ενημερώστε τακτικά τα συστήματά σας με τα πιο πρόσφατα ενημερωτικά προγράμματα ασφαλείας.

  • Έχετε ένα σχέδιο αποκατάστασης σε περίπτωση κυβερνοεπίθεσης. Ένα σχέδιο αποκατάστασης σε περίπτωση κυβερνοεπίθεσης θα σας βοηθήσει να επαναφέρετε τις επιχειρήσεις σας σε λειτουργία γρήγορα και αποτελεσματικά σε περίπτωση κυβερνοεπίθεσης.

  • Εκπαιδεύστε το προσωπικό σας σχετικά με τους κινδύνους των κυβερνοεπιθέσεων. Το προσωπικό σας είναι η πρώτη γραμμή άμυνας ενάντια στις κυβερνοεπιθέσεις. Είναι σημαντικό να εκπαιδεύσετε το προσωπικό σας σχετικά με τους κινδύνους των κυβερνοεπιθέσεων και πώς να τους αντιμετωπίσει.

  • Επενδύστε σε μια ασφάλεια cyber risk. Η ασφάλιση cyber risk είναι η καλύτερη προστασία για την επιχείρησή σας από οικονομικές απώλειες σε περίπτωση κυβερνοεπίθεσης. 

Η ασφάλιση cyber risk μπορεί να καλύψει ζημιές όπως:

  • Απώλεια δεδομένων

  • Διαρροή πληροφοριών

  • Διακοπή λειτουργίας

  • Χρηματική απώλεια


Είναι σημαντικό να επιλέξετε μια ασφαλιστική εταιρεία, όπως η ichoose, με εμπειρία στην ασφάλιση cyber risk και να κατανοήσετε τα κριτήρια κάλυψης της ασφαλιστικής σας πολιτικής.

Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πώς να προστατεύσετε την επιχείρησή σας από κυβερνοεπιθέσεις και να λάβετε συμβουλές για την επιλογή της κατάλληλης ασφαλιστικής κάλυψης, επικοινωνήστε μαζί μας.


Διαβάστε επίσης:

Διαβάστε επίσης:

Δίπλα σας όλο το 24ωρο.
Θα σας βοηθήσουμε να επιλέξετε την καλύτερη ασφαλιστική κάλυψη για τις ανάγκες σας.

Επικοινωνήστε

Δίπλα σας όλο το 24ωρο.
Θα σας βοηθήσουμε να επιλέξετε την καλύτερη ασφαλιστική κάλυψη για τις ανάγκες σας.

Επικοινωνήστε

Δίπλα σας όλο το 24ωρο.
Θα σας βοηθήσουμε να επιλέξετε την καλύτερη ασφαλιστική κάλυψη για τις ανάγκες σας.

Επικοινωνήστε

All rights reserved. Copyright ichoose ©2023

Created by

All rights reserved. Copyright ichoose ©2023

Created by

All rights reserved. Copyright ichoose ©2023

Created by