Η ασφάλιση κινδύνων στον κυβερνοχώρο είναι ένα κρίσιμο εργαλείο για τις επιχειρήσεις όλων των μεγεθών για να προστατευθούν από την δυνητικά καταστροφική οικονομική και φήμη ζημιά μιας παραβίασης δεδομένων. Αυτός ο τύπος ασφάλισης παρέχει κάλυψη για το κόστος που σχετίζεται με την απόκριση και την ανάκτηση από ένα συμβάν στον κυβερνοχώρο, συμπεριλαμβανομένων ερευνών, ειδοποίησης πελατών, διακοπής εργασιών, νομικών και κανονιστικών προστίμων και κυρώσεων και αποκατάστασης δεδομένων. Καθώς οι απειλές στον κυβερνοχώρο γίνονται όλο και πιο εξελιγμένες και εκτεταμένες, η ασφάλιση κινδύνων στον κυβερνοχώρο είναι απαραίτητη για κάθε επιχείρηση.

Όχι μόνο η ασφάλιση κινδύνων στον κυβερνοχώρο προστατεύει τις επιχειρήσεις από τις οικονομικές συνέπειες μιας παραβίασης δεδομένων, αλλά προσφέρει επίσης ηρεμία στις εταιρείες και τους πελάτες τους. Με την απόκτηση ενός ασφαλιστηρίου συμβολαίου κινδύνων στον κυβερνοχώρο, οι επιχειρήσεις μπορούν να επιδείξουν στους πελάτες τους τη δέσμευσή τους για το απόρρητο και την ασφάλεια. Αυτή η πολιτική βοηθά τις επιχειρήσεις να είναι προληπτικές στην προσέγγισή τους στη διαχείριση κινδύνων στον κυβερνοχώρο και παρέχει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο που καλύπτει όλες τις πτυχές ενός πιθανού περιστατικού στον κυβερνοχώρο. Με την ασφάλιση κινδύνων στον κυβερνοχώρο, οι επιχειρήσεις έχουν τη διαβεβαίωση ότι, εάν συμβεί το χειρότερο, έχουν ένα σχέδιο για να ανταποκριθούν γρήγορα και αποτελεσματικά, ελαχιστοποιώντας τη διαταραχή στις δραστηριότητές τους και τελικά προστατεύοντας τα αποτελέσματα τους.

Η ασφάλιση κινδύνων στον κυβερνοχώρο είναι ένα κρίσιμο εργαλείο για τις επιχειρήσεις όλων των μεγεθών για να προστατευθούν από την δυνητικά καταστροφική οικονομική και φήμη ζημιά μιας παραβίασης δεδομένων. Αυτός ο τύπος ασφάλισης παρέχει κάλυψη για το κόστος που σχετίζεται με την απόκριση και την ανάκτηση από ένα συμβάν στον κυβερνοχώρο, συμπεριλαμβανομένων ερευνών, ειδοποίησης πελατών, διακοπής εργασιών, νομικών και κανονιστικών προστίμων και κυρώσεων και αποκατάστασης δεδομένων. Καθώς οι απειλές στον κυβερνοχώρο γίνονται όλο και πιο εξελιγμένες και εκτεταμένες, η ασφάλιση κινδύνων στον κυβερνοχώρο είναι απαραίτητη για κάθε επιχείρηση.

Όχι μόνο η ασφάλιση κινδύνων στον κυβερνοχώρο προστατεύει τις επιχειρήσεις από τις οικονομικές συνέπειες μιας παραβίασης δεδομένων, αλλά προσφέρει επίσης ηρεμία στις εταιρείες και τους πελάτες τους. Με την απόκτηση ενός ασφαλιστηρίου συμβολαίου κινδύνων στον κυβερνοχώρο, οι επιχειρήσεις μπορούν να επιδείξουν στους πελάτες τους τη δέσμευσή τους για το απόρρητο και την ασφάλεια. Αυτή η πολιτική βοηθά τις επιχειρήσεις να είναι προληπτικές στην προσέγγισή τους στη διαχείριση κινδύνων στον κυβερνοχώρο και παρέχει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο που καλύπτει όλες τις πτυχές ενός πιθανού περιστατικού στον κυβερνοχώρο. Με την ασφάλιση κινδύνων στον κυβερνοχώρο, οι επιχειρήσεις έχουν τη διαβεβαίωση ότι, εάν συμβεί το χειρότερο, έχουν ένα σχέδιο για να ανταποκριθούν γρήγορα και αποτελεσματικά, ελαχιστοποιώντας τη διαταραχή στις δραστηριότητές τους και τελικά προστατεύοντας τα αποτελέσματα τους.

Η ασφάλιση κινδύνων στον κυβερνοχώρο είναι ένα κρίσιμο εργαλείο για τις επιχειρήσεις όλων των μεγεθών για να προστατευθούν από την δυνητικά καταστροφική οικονομική και φήμη ζημιά μιας παραβίασης δεδομένων. Αυτός ο τύπος ασφάλισης παρέχει κάλυψη για το κόστος που σχετίζεται με την απόκριση και την ανάκτηση από ένα συμβάν στον κυβερνοχώρο, συμπεριλαμβανομένων ερευνών, ειδοποίησης πελατών, διακοπής εργασιών, νομικών και κανονιστικών προστίμων και κυρώσεων και αποκατάστασης δεδομένων. Καθώς οι απειλές στον κυβερνοχώρο γίνονται όλο και πιο εξελιγμένες και εκτεταμένες, η ασφάλιση κινδύνων στον κυβερνοχώρο είναι απαραίτητη για κάθε επιχείρηση.

Όχι μόνο η ασφάλιση κινδύνων στον κυβερνοχώρο προστατεύει τις επιχειρήσεις από τις οικονομικές συνέπειες μιας παραβίασης δεδομένων, αλλά προσφέρει επίσης ηρεμία στις εταιρείες και τους πελάτες τους. Με την απόκτηση ενός ασφαλιστηρίου συμβολαίου κινδύνων στον κυβερνοχώρο, οι επιχειρήσεις μπορούν να επιδείξουν στους πελάτες τους τη δέσμευσή τους για το απόρρητο και την ασφάλεια. Αυτή η πολιτική βοηθά τις επιχειρήσεις να είναι προληπτικές στην προσέγγισή τους στη διαχείριση κινδύνων στον κυβερνοχώρο και παρέχει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο που καλύπτει όλες τις πτυχές ενός πιθανού περιστατικού στον κυβερνοχώρο. Με την ασφάλιση κινδύνων στον κυβερνοχώρο, οι επιχειρήσεις έχουν τη διαβεβαίωση ότι, εάν συμβεί το χειρότερο, έχουν ένα σχέδιο για να ανταποκριθούν γρήγορα και αποτελεσματικά, ελαχιστοποιώντας τη διαταραχή στις δραστηριότητές τους και τελικά προστατεύοντας τα αποτελέσματα τους.

Aσφάλιση cyber risk

Τι παρεχει?

Η cyber ασφάλιση είναι απαραίτητη για κάθε επιχείρηση που δραστηριοποιείται στο διαδίκτυο. Με την πάροδο των ετών και την εξέλιξη της τεχνολογίας οι περισσότερες επιχειρήσεις πλέον πρέπει να διαχειριστούν έναν τεράστιο όγκο από προσωπικά δεδομένα που συλλέγουν απο τους πελάτες τους. Γι’ αυτόν τον λόγο, όλες οι επιχειρήσεις είναι υποχρεωμένες να υπακούουν στον κανονισμό GDPR. Ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (GDPR 679/2016 EE), από 25/5/2018, δημιούργησε ένα διαφορετικό τρόπο επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων για τον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα. Με τους νέους κανονισμούς, είτε είστε μια μικρή ιδιωτική επιχείρηση είτε ένας μεγάλος οργανισμός δημοσίου, η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων είναι υπ’ ευθύνη σας και θα πρέπει να γίνεται υπό προϋποθέσεις και εγγυήσεις προς τα φυσικά πρόσωπα.

Η ασφάλεια στον κυβερνοχώρο μπορεί να σας βοηθήσει επίσης με την ειδοποίηση των πελατών σας σε περίπτωση παραβίασης των δεδομένων τους, με την αποκατάσταση των προσωπικών ταυτοτήτων των πελατών, με την ανάκτηση των παραβιασμένων δεδομένων τους και την ανανέωση των παραβιασμένων συστημάτων στους ηλεκτρονικούς σας υπολογιστές.

Τι παρεχει?

Η cyber ασφάλιση είναι απαραίτητη για κάθε επιχείρηση που δραστηριοποιείται στο διαδίκτυο. Με την πάροδο των ετών και την εξέλιξη της τεχνολογίας οι περισσότερες επιχειρήσεις πλέον πρέπει να διαχειριστούν έναν τεράστιο όγκο από προσωπικά δεδομένα που συλλέγουν απο τους πελάτες τους. Γι’ αυτόν τον λόγο, όλες οι επιχειρήσεις είναι υποχρεωμένες να υπακούουν στον κανονισμό GDPR. Ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (GDPR 679/2016 EE), από 25/5/2018, δημιούργησε ένα διαφορετικό τρόπο επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων για τον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα. Με τους νέους κανονισμούς, είτε είστε μια μικρή ιδιωτική επιχείρηση είτε ένας μεγάλος οργανισμός δημοσίου, η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων είναι υπ’ ευθύνη σας και θα πρέπει να γίνεται υπό προϋποθέσεις και εγγυήσεις προς τα φυσικά πρόσωπα.

Η ασφάλεια στον κυβερνοχώρο μπορεί να σας βοηθήσει επίσης με την ειδοποίηση των πελατών σας σε περίπτωση παραβίασης των δεδομένων τους, με την αποκατάσταση των προσωπικών ταυτοτήτων των πελατών, με την ανάκτηση των παραβιασμένων δεδομένων τους και την ανανέωση των παραβιασμένων συστημάτων στους ηλεκτρονικούς σας υπολογιστές.

Σε ποιον απευθυνεται?

Από τις μεγάλες εταιρείες έως τις μικρές επιχειρήσεις, κάθε οργανισμός είναι ευάλωτος σε απειλές στον κυβερνοχώρο. Η cyber ασφάλιση παρέχει κάλυψη για άμεσες δαπάνες που σχετίζονται με παραβιάσεις δεδομένων, όπως η αποκατάσταση χαμένων δεδομένων, η επισκευή επηρεαζόμενων συστημάτων και η ειδοποίηση των πελατών για την παραβίαση. Καλύπτει επίσης έξοδα που σχετίζονται με νομικές αμοιβές, εκστρατείες δημοσίων σχέσεων και άλλα έξοδα που σχετίζονται με παραβίαση δεδομένων ή άλλο περιστατικό στον κυβερνοχώρο.

Τα προγράμματα cyber ασφάλισης είναι ιδιαίτερα χρήσιμα σε βιομηχανίες όπου οι πληροφορίες πελατών αποθηκεύονται ηλεκτρονικά ή μοιράζονται σε δίκτυα—όπως πάροχοι υγειονομικής περίθαλψης, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, λιανοπωλητές, εκπαιδευτικά ιδρύματα και κυβερνητικές υπηρεσίες. Με τέτοιες ευαίσθητες πληροφορίες που διακυβεύονται, είναι ζωτικής σημασίας αυτοί οι οργανισμοί να διαθέτουν τη σωστή προστασία. Τα ασφαλιστικά προγράμματα της ichoose θα σας βοηθήσουν να διασφαλίσετε ότι ο οργανισμός σας διαθέτει ένα ισχυρό σύστημα ασφαλιστικής κάλυψης, έτσι ώστε να προστατεύεται από πιθανές απειλές στον κυβερνοχώρο.

Σε ποιον απευθυνεται?

Από τις μεγάλες εταιρείες έως τις μικρές επιχειρήσεις, κάθε οργανισμός είναι ευάλωτος σε απειλές στον κυβερνοχώρο. Η cyber ασφάλιση παρέχει κάλυψη για άμεσες δαπάνες που σχετίζονται με παραβιάσεις δεδομένων, όπως η αποκατάσταση χαμένων δεδομένων, η επισκευή επηρεαζόμενων συστημάτων και η ειδοποίηση των πελατών για την παραβίαση. Καλύπτει επίσης έξοδα που σχετίζονται με νομικές αμοιβές, εκστρατείες δημοσίων σχέσεων και άλλα έξοδα που σχετίζονται με παραβίαση δεδομένων ή άλλο περιστατικό στον κυβερνοχώρο.

Τα προγράμματα cyber ασφάλισης είναι ιδιαίτερα χρήσιμα σε βιομηχανίες όπου οι πληροφορίες πελατών αποθηκεύονται ηλεκτρονικά ή μοιράζονται σε δίκτυα—όπως πάροχοι υγειονομικής περίθαλψης, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, λιανοπωλητές, εκπαιδευτικά ιδρύματα και κυβερνητικές υπηρεσίες. Με τέτοιες ευαίσθητες πληροφορίες που διακυβεύονται, είναι ζωτικής σημασίας αυτοί οι οργανισμοί να διαθέτουν τη σωστή προστασία. Τα ασφαλιστικά προγράμματα της ichoose θα σας βοηθήσουν να διασφαλίσετε ότι ο οργανισμός σας διαθέτει ένα ισχυρό σύστημα ασφαλιστικής κάλυψης, έτσι ώστε να προστατεύεται από πιθανές απειλές στον κυβερνοχώρο.

Γιατί το χρειάζεστε;

Σε περίπτωση κυβερνοεπίθεσης ή λάθος διαχείρησης, η διαρροή προσωπικών δεδομένων θα κλονίσει την εμπιστοσύνη στο πρόσωπο της επιχείρησής σας και κατά συνέπεια των εσόδων σας. Το πρόγραμμα ασφάλισης cyber risk σας προστατεύει από την οικονομική ζημιά και τη φήμη που προκαλείται από επιθέσεις στον κυβερνοχώρο, παραβιάσεις δεδομένων και άλλα συμβάντα που σχετίζονται με τον κυβερνοχώρο. Η προστασία της επιχείρησής σας από τέτοιους κινδύνους είναι απαραίτητη στον σημερινό ψηφιακό κόσμο. H ichoose μπορεί να σας βοηθήσει να επιλέξετε το καλύτερο ασφαλιστικό πρόγραμμα για την προστασία της επιχείρησής σας με την τεχνολογία μας και τη βαθιά κατανόηση της αγοράς.

Η έμπειρη ομάδα μας θα χρησιμοποιήσει τις τεχνολογικές γνώσεις και την ενσυναίσθησή της για να κατανοήσει τις μοναδικές ανάγκες σας και να σας παρέχει εξατομικευμένες προτάσεις που ταιριάζουν στον προϋπολογισμό σας. Επιπλέον, η ichoose προσφέρει ασφαλιστικά προγράμματα σε ανταγωνιστικές τιμές που παρέχουν ολοκληρωμένη κάλυψη για όλους τους τύπους οργανισμών —από μονοπρόσωπες νεοφυείς επιχειρήσεις έως μεγάλες εταιρείες— ώστε να είστε βέβαιοι ότι αποκομίζετε την καλύτερη αξία για τα χρήματά σας.

Στην ichoose, καταλαβαίνουμε πόσο σημαντικό είναι να προστατεύετε την επιχείρησή σας από απειλές στον κυβερνοχώρο, ενώ παράλληλα παραμένετε εντός των περιορισμών του προϋπολογισμού. Γι' αυτό προσπαθούμε να διασφαλίσουμε ότι οι πελάτες μας θα έχουν το καλύτερο δυνατό πρόγραμμα ασφάλισης σε προσιτή τιμή. Συνδυάζουμε τις γνώσεις στην τεχνολογία και την ενσυναίσθησή μας για να παρέχουμε εξατομικευμένες συστάσεις, ώστε να μπορείτε να επιλέξετε το καλύτερο ασφαλιστικό πρόγραμμα για τις ανάγκες σας χωρίς να ξοδέψετε τα χρήματα!

Μην αφήνετε τις απειλές στον κυβερνοχώρο να θέτουν την επιχείρησή σας σε κίνδυνο: προστατευθείτε με την ichoose!

Γιατί το χρειάζεστε;

Σε περίπτωση κυβερνοεπίθεσης ή λάθος διαχείρησης, η διαρροή προσωπικών δεδομένων θα κλονίσει την εμπιστοσύνη στο πρόσωπο της επιχείρησής σας και κατά συνέπεια των εσόδων σας. Το πρόγραμμα ασφάλισης cyber risk σας προστατεύει από την οικονομική ζημιά και τη φήμη που προκαλείται από επιθέσεις στον κυβερνοχώρο, παραβιάσεις δεδομένων και άλλα συμβάντα που σχετίζονται με τον κυβερνοχώρο. Η προστασία της επιχείρησής σας από τέτοιους κινδύνους είναι απαραίτητη στον σημερινό ψηφιακό κόσμο. H ichoose μπορεί να σας βοηθήσει να επιλέξετε το καλύτερο ασφαλιστικό πρόγραμμα για την προστασία της επιχείρησής σας με την τεχνολογία μας και τη βαθιά κατανόηση της αγοράς.

Η έμπειρη ομάδα μας θα χρησιμοποιήσει τις τεχνολογικές γνώσεις και την ενσυναίσθησή της για να κατανοήσει τις μοναδικές ανάγκες σας και να σας παρέχει εξατομικευμένες προτάσεις που ταιριάζουν στον προϋπολογισμό σας. Επιπλέον, η ichoose προσφέρει ασφαλιστικά προγράμματα σε ανταγωνιστικές τιμές που παρέχουν ολοκληρωμένη κάλυψη για όλους τους τύπους οργανισμών —από μονοπρόσωπες νεοφυείς επιχειρήσεις έως μεγάλες εταιρείες— ώστε να είστε βέβαιοι ότι αποκομίζετε την καλύτερη αξία για τα χρήματά σας.

Στην ichoose, καταλαβαίνουμε πόσο σημαντικό είναι να προστατεύετε την επιχείρησή σας από απειλές στον κυβερνοχώρο, ενώ παράλληλα παραμένετε εντός των περιορισμών του προϋπολογισμού. Γι' αυτό προσπαθούμε να διασφαλίσουμε ότι οι πελάτες μας θα έχουν το καλύτερο δυνατό πρόγραμμα ασφάλισης σε προσιτή τιμή. Συνδυάζουμε τις γνώσεις στην τεχνολογία και την ενσυναίσθησή μας για να παρέχουμε εξατομικευμένες συστάσεις, ώστε να μπορείτε να επιλέξετε το καλύτερο ασφαλιστικό πρόγραμμα για τις ανάγκες σας χωρίς να ξοδέψετε τα χρήματα!

Μην αφήνετε τις απειλές στον κυβερνοχώρο να θέτουν την επιχείρησή σας σε κίνδυνο: προστατευθείτε με την ichoose!

Δίπλα σας όλο το 24ωρο.
Μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.
Δίπλα σας όλο το 24ωρο.
Μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.
Δίπλα σας όλο το 24ωρο.
Μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.
All rights reserved. Copyright ichoose ©2022
Created by
All rights reserved. Copyright ichoose ©2022
Created by
All rights reserved. Copyright ichoose ©2022
Created by