Ασφαλίσεις Cyber Risk

Ασφαλίσεις Cyber Risk

Ασφαλίσεις Cyber Risk

Η ασφάλιση κινδύνων στον κυβερνοχώρο είναι ένα κρίσιμο εργαλείο για τις επιχειρήσεις όλων των μεγεθών για να προστατευθούν από την δυνητικά καταστροφική οικονομική και φήμη ζημιά μιας παραβίασης δεδομένων. Αυτός ο τύπος ασφάλισης παρέχει κάλυψη για το κόστος που σχετίζεται με την απόκριση και την ανάκτηση από ένα συμβάν στον κυβερνοχώρο, συμπεριλαμβανομένων ερευνών, ειδοποίησης πελατών, διακοπής εργασιών, νομικών και κανονιστικών προστίμων και κυρώσεων και αποκατάστασης δεδομένων. Καθώς οι απειλές στον κυβερνοχώρο γίνονται όλο και πιο εξελιγμένες και εκτεταμένες, η ασφάλιση κινδύνων στον κυβερνοχώρο είναι απαραίτητη για κάθε επιχείρηση.

Όχι μόνο η ασφάλιση κινδύνων στον κυβερνοχώρο προστατεύει τις επιχειρήσεις από τις οικονομικές συνέπειες μιας παραβίασης δεδομένων, αλλά προσφέρει επίσης ηρεμία στις εταιρείες και τους πελάτες τους. Με την απόκτηση ενός ασφαλιστηρίου συμβολαίου κινδύνων στον κυβερνοχώρο, οι επιχειρήσεις μπορούν να επιδείξουν στους πελάτες τους τη δέσμευσή τους για το απόρρητο και την ασφάλεια. Αυτή η πολιτική βοηθά τις επιχειρήσεις να είναι προληπτικές στην προσέγγισή τους στη διαχείριση κινδύνων στον κυβερνοχώρο και παρέχει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο που καλύπτει όλες τις πτυχές ενός πιθανού περιστατικού στον κυβερνοχώρο. Με την ασφάλιση κινδύνων στον κυβερνοχώρο, οι επιχειρήσεις έχουν τη διαβεβαίωση ότι, εάν συμβεί το χειρότερο, έχουν ένα σχέδιο για να ανταποκριθούν γρήγορα και αποτελεσματικά, ελαχιστοποιώντας τη διαταραχή στις δραστηριότητές τους και τελικά προστατεύοντας τα αποτελέσματα τους.

Η ασφάλιση κινδύνων στον κυβερνοχώρο είναι ένα κρίσιμο εργαλείο για τις επιχειρήσεις όλων των μεγεθών για να προστατευθούν από την δυνητικά καταστροφική οικονομική και φήμη ζημιά μιας παραβίασης δεδομένων. Αυτός ο τύπος ασφάλισης παρέχει κάλυψη για το κόστος που σχετίζεται με την απόκριση και την ανάκτηση από ένα συμβάν στον κυβερνοχώρο, συμπεριλαμβανομένων ερευνών, ειδοποίησης πελατών, διακοπής εργασιών, νομικών και κανονιστικών προστίμων και κυρώσεων και αποκατάστασης δεδομένων. Καθώς οι απειλές στον κυβερνοχώρο γίνονται όλο και πιο εξελιγμένες και εκτεταμένες, η ασφάλιση κινδύνων στον κυβερνοχώρο είναι απαραίτητη για κάθε επιχείρηση.

Όχι μόνο η ασφάλιση κινδύνων στον κυβερνοχώρο προστατεύει τις επιχειρήσεις από τις οικονομικές συνέπειες μιας παραβίασης δεδομένων, αλλά προσφέρει επίσης ηρεμία στις εταιρείες και τους πελάτες τους. Με την απόκτηση ενός ασφαλιστηρίου συμβολαίου κινδύνων στον κυβερνοχώρο, οι επιχειρήσεις μπορούν να επιδείξουν στους πελάτες τους τη δέσμευσή τους για το απόρρητο και την ασφάλεια. Αυτή η πολιτική βοηθά τις επιχειρήσεις να είναι προληπτικές στην προσέγγισή τους στη διαχείριση κινδύνων στον κυβερνοχώρο και παρέχει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο που καλύπτει όλες τις πτυχές ενός πιθανού περιστατικού στον κυβερνοχώρο. Με την ασφάλιση κινδύνων στον κυβερνοχώρο, οι επιχειρήσεις έχουν τη διαβεβαίωση ότι, εάν συμβεί το χειρότερο, έχουν ένα σχέδιο για να ανταποκριθούν γρήγορα και αποτελεσματικά, ελαχιστοποιώντας τη διαταραχή στις δραστηριότητές τους και τελικά προστατεύοντας τα αποτελέσματα τους.

Η ασφάλιση κινδύνων στον κυβερνοχώρο είναι ένα κρίσιμο εργαλείο για τις επιχειρήσεις όλων των μεγεθών για να προστατευθούν από την δυνητικά καταστροφική οικονομική και φήμη ζημιά μιας παραβίασης δεδομένων. Αυτός ο τύπος ασφάλισης παρέχει κάλυψη για το κόστος που σχετίζεται με την απόκριση και την ανάκτηση από ένα συμβάν στον κυβερνοχώρο, συμπεριλαμβανομένων ερευνών, ειδοποίησης πελατών, διακοπής εργασιών, νομικών και κανονιστικών προστίμων και κυρώσεων και αποκατάστασης δεδομένων. Καθώς οι απειλές στον κυβερνοχώρο γίνονται όλο και πιο εξελιγμένες και εκτεταμένες, η ασφάλιση κινδύνων στον κυβερνοχώρο είναι απαραίτητη για κάθε επιχείρηση.

Όχι μόνο η ασφάλιση κινδύνων στον κυβερνοχώρο προστατεύει τις επιχειρήσεις από τις οικονομικές συνέπειες μιας παραβίασης δεδομένων, αλλά προσφέρει επίσης ηρεμία στις εταιρείες και τους πελάτες τους. Με την απόκτηση ενός ασφαλιστηρίου συμβολαίου κινδύνων στον κυβερνοχώρο, οι επιχειρήσεις μπορούν να επιδείξουν στους πελάτες τους τη δέσμευσή τους για το απόρρητο και την ασφάλεια. Αυτή η πολιτική βοηθά τις επιχειρήσεις να είναι προληπτικές στην προσέγγισή τους στη διαχείριση κινδύνων στον κυβερνοχώρο και παρέχει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο που καλύπτει όλες τις πτυχές ενός πιθανού περιστατικού στον κυβερνοχώρο. Με την ασφάλιση κινδύνων στον κυβερνοχώρο, οι επιχειρήσεις έχουν τη διαβεβαίωση ότι, εάν συμβεί το χειρότερο, έχουν ένα σχέδιο για να ανταποκριθούν γρήγορα και αποτελεσματικά, ελαχιστοποιώντας τη διαταραχή στις δραστηριότητές τους και τελικά προστατεύοντας τα αποτελέσματα τους.

Aσφάλιση Cyber Risk

Τι παρέχει;

Η cyber ασφάλιση είναι απαραίτητη για κάθε επιχείρηση που δραστηριοποιείται στο διαδίκτυο. Με την πάροδο των ετών και την εξέλιξη της τεχνολογίας οι περισσότερες επιχειρήσεις πλέον πρέπει να διαχειριστούν έναν τεράστιο όγκο από προσωπικά δεδομένα που συλλέγουν απο τους πελάτες τους. Γι’ αυτόν τον λόγο, όλες οι επιχειρήσεις είναι υποχρεωμένες να υπακούουν στον κανονισμό GDPR. Ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (GDPR 679/2016 EE), από 25/5/2018, δημιούργησε ένα διαφορετικό τρόπο επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων για τον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα. Με τους νέους κανονισμούς, είτε είστε μια μικρή ιδιωτική επιχείρηση είτε ένας μεγάλος οργανισμός δημοσίου, η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων είναι υπ’ ευθύνη σας και θα πρέπει να γίνεται υπό προϋποθέσεις και εγγυήσεις προς τα φυσικά πρόσωπα.

Η ασφάλεια στον κυβερνοχώρο μπορεί να σας βοηθήσει επίσης με την ειδοποίηση των πελατών σας σε περίπτωση παραβίασης των δεδομένων τους, με την αποκατάσταση των προσωπικών ταυτοτήτων των πελατών, με την ανάκτηση των παραβιασμένων δεδομένων τους και την ανανέωση των παραβιασμένων συστημάτων στους ηλεκτρονικούς σας υπολογιστές.

Τι παρέχει;

Η cyber ασφάλιση είναι απαραίτητη για κάθε επιχείρηση που δραστηριοποιείται στο διαδίκτυο. Με την πάροδο των ετών και την εξέλιξη της τεχνολογίας οι περισσότερες επιχειρήσεις πλέον πρέπει να διαχειριστούν έναν τεράστιο όγκο από προσωπικά δεδομένα που συλλέγουν απο τους πελάτες τους. Γι’ αυτόν τον λόγο, όλες οι επιχειρήσεις είναι υποχρεωμένες να υπακούουν στον κανονισμό GDPR. Ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (GDPR 679/2016 EE), από 25/5/2018, δημιούργησε ένα διαφορετικό τρόπο επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων για τον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα. Με τους νέους κανονισμούς, είτε είστε μια μικρή ιδιωτική επιχείρηση είτε ένας μεγάλος οργανισμός δημοσίου, η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων είναι υπ’ ευθύνη σας και θα πρέπει να γίνεται υπό προϋποθέσεις και εγγυήσεις προς τα φυσικά πρόσωπα.

Η ασφάλεια στον κυβερνοχώρο μπορεί να σας βοηθήσει επίσης με την ειδοποίηση των πελατών σας σε περίπτωση παραβίασης των δεδομένων τους, με την αποκατάσταση των προσωπικών ταυτοτήτων των πελατών, με την ανάκτηση των παραβιασμένων δεδομένων τους και την ανανέωση των παραβιασμένων συστημάτων στους ηλεκτρονικούς σας υπολογιστές.

Τι παρέχει;

Η cyber ασφάλιση είναι απαραίτητη για κάθε επιχείρηση που δραστηριοποιείται στο διαδίκτυο. Με την πάροδο των ετών και την εξέλιξη της τεχνολογίας οι περισσότερες επιχειρήσεις πλέον πρέπει να διαχειριστούν έναν τεράστιο όγκο από προσωπικά δεδομένα που συλλέγουν απο τους πελάτες τους. Γι’ αυτόν τον λόγο, όλες οι επιχειρήσεις είναι υποχρεωμένες να υπακούουν στον κανονισμό GDPR. Ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (GDPR 679/2016 EE), από 25/5/2018, δημιούργησε ένα διαφορετικό τρόπο επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων για τον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα. Με τους νέους κανονισμούς, είτε είστε μια μικρή ιδιωτική επιχείρηση είτε ένας μεγάλος οργανισμός δημοσίου, η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων είναι υπ’ ευθύνη σας και θα πρέπει να γίνεται υπό προϋποθέσεις και εγγυήσεις προς τα φυσικά πρόσωπα.

Η ασφάλεια στον κυβερνοχώρο μπορεί να σας βοηθήσει επίσης με την ειδοποίηση των πελατών σας σε περίπτωση παραβίασης των δεδομένων τους, με την αποκατάσταση των προσωπικών ταυτοτήτων των πελατών, με την ανάκτηση των παραβιασμένων δεδομένων τους και την ανανέωση των παραβιασμένων συστημάτων στους ηλεκτρονικούς σας υπολογιστές.

Σε ποιον απευθύνεται;

Από τις μεγάλες εταιρείες έως τις μικρές επιχειρήσεις, κάθε οργανισμός είναι ευάλωτος σε απειλές στον κυβερνοχώρο. Η cyber ασφάλιση παρέχει κάλυψη για άμεσες δαπάνες που σχετίζονται με παραβιάσεις δεδομένων, όπως η αποκατάσταση χαμένων δεδομένων, η επισκευή επηρεαζόμενων συστημάτων και η ειδοποίηση των πελατών για την παραβίαση. Καλύπτει επίσης έξοδα που σχετίζονται με νομικές αμοιβές, εκστρατείες δημοσίων σχέσεων και άλλα έξοδα που σχετίζονται με παραβίαση δεδομένων ή άλλο περιστατικό στον κυβερνοχώρο.

Τα προγράμματα cyber ασφάλισης είναι ιδιαίτερα χρήσιμα σε βιομηχανίες όπου οι πληροφορίες πελατών αποθηκεύονται ηλεκτρονικά ή μοιράζονται σε δίκτυα—όπως πάροχοι υγειονομικής περίθαλψης, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, λιανοπωλητές, εκπαιδευτικά ιδρύματα και κυβερνητικές υπηρεσίες. Με τέτοιες ευαίσθητες πληροφορίες που διακυβεύονται, είναι ζωτικής σημασίας αυτοί οι οργανισμοί να διαθέτουν τη σωστή προστασία. Τα ασφαλιστικά προγράμματα της ichoose θα σας βοηθήσουν να διασφαλίσετε ότι ο οργανισμός σας διαθέτει ένα ισχυρό σύστημα ασφαλιστικής κάλυψης, έτσι ώστε να προστατεύεται από πιθανές απειλές στον κυβερνοχώρο.

Σε ποιον απευθύνεται;

Από τις μεγάλες εταιρείες έως τις μικρές επιχειρήσεις, κάθε οργανισμός είναι ευάλωτος σε απειλές στον κυβερνοχώρο. Η cyber ασφάλιση παρέχει κάλυψη για άμεσες δαπάνες που σχετίζονται με παραβιάσεις δεδομένων, όπως η αποκατάσταση χαμένων δεδομένων, η επισκευή επηρεαζόμενων συστημάτων και η ειδοποίηση των πελατών για την παραβίαση. Καλύπτει επίσης έξοδα που σχετίζονται με νομικές αμοιβές, εκστρατείες δημοσίων σχέσεων και άλλα έξοδα που σχετίζονται με παραβίαση δεδομένων ή άλλο περιστατικό στον κυβερνοχώρο.

Τα προγράμματα cyber ασφάλισης είναι ιδιαίτερα χρήσιμα σε βιομηχανίες όπου οι πληροφορίες πελατών αποθηκεύονται ηλεκτρονικά ή μοιράζονται σε δίκτυα—όπως πάροχοι υγειονομικής περίθαλψης, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, λιανοπωλητές, εκπαιδευτικά ιδρύματα και κυβερνητικές υπηρεσίες. Με τέτοιες ευαίσθητες πληροφορίες που διακυβεύονται, είναι ζωτικής σημασίας αυτοί οι οργανισμοί να διαθέτουν τη σωστή προστασία. Τα ασφαλιστικά προγράμματα της ichoose θα σας βοηθήσουν να διασφαλίσετε ότι ο οργανισμός σας διαθέτει ένα ισχυρό σύστημα ασφαλιστικής κάλυψης, έτσι ώστε να προστατεύεται από πιθανές απειλές στον κυβερνοχώρο.

Σε ποιον απευθύνεται;

Από τις μεγάλες εταιρείες έως τις μικρές επιχειρήσεις, κάθε οργανισμός είναι ευάλωτος σε απειλές στον κυβερνοχώρο. Η cyber ασφάλιση παρέχει κάλυψη για άμεσες δαπάνες που σχετίζονται με παραβιάσεις δεδομένων, όπως η αποκατάσταση χαμένων δεδομένων, η επισκευή επηρεαζόμενων συστημάτων και η ειδοποίηση των πελατών για την παραβίαση. Καλύπτει επίσης έξοδα που σχετίζονται με νομικές αμοιβές, εκστρατείες δημοσίων σχέσεων και άλλα έξοδα που σχετίζονται με παραβίαση δεδομένων ή άλλο περιστατικό στον κυβερνοχώρο.

Τα προγράμματα cyber ασφάλισης είναι ιδιαίτερα χρήσιμα σε βιομηχανίες όπου οι πληροφορίες πελατών αποθηκεύονται ηλεκτρονικά ή μοιράζονται σε δίκτυα—όπως πάροχοι υγειονομικής περίθαλψης, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, λιανοπωλητές, εκπαιδευτικά ιδρύματα και κυβερνητικές υπηρεσίες. Με τέτοιες ευαίσθητες πληροφορίες που διακυβεύονται, είναι ζωτικής σημασίας αυτοί οι οργανισμοί να διαθέτουν τη σωστή προστασία. Τα ασφαλιστικά προγράμματα της ichoose θα σας βοηθήσουν να διασφαλίσετε ότι ο οργανισμός σας διαθέτει ένα ισχυρό σύστημα ασφαλιστικής κάλυψης, έτσι ώστε να προστατεύεται από πιθανές απειλές στον κυβερνοχώρο.

Γιατί το χρειάζεστε;

Στην ichoose, παρέχουμε ολοκληρωμένα προγράμματα ασφάλισης cyber risk για την προστασία των επιχειρήσεων από οικονομικές απώλειες και απώλειες αξιοπιστίας που προκαλούνται από επιθέσεις στον κυβερνοχώρο, παραβιάσεις δεδομένων και άλλα περιστατικά που σχετίζονται με τον κυβερνοχώρο. Η έμπειρη ομάδα μας κατανοεί τις μοναδικές σας ανάγκες και παρέχει εξατομικευμένες συστάσεις που ταιριάζουν στον προϋπολογισμό σας, ώστε να είστε σίγουροι ότι έχετε την καλύτερη δυνατή ανταπόδοση για τα χρήματά σας. Με την τεχνολογία μας, την ενσυναίσθηση και τη βαθιά κατανόηση της αγοράς, μπορείτε να εμπιστευτείτε την ichoose για να σας βοηθήσει να επιλέξετε το καλύτερο ασφαλιστικό πρόγραμμα για την προστασία της επιχείρησής σας και την εξασφάλιση ενός ασφαλούς ψηφιακού μέλλοντος.

Μην αφήνετε τις απειλές στον κυβερνοχώρο να θέτουν την επιχείρησή σας σε κίνδυνο: προστατευθείτε με την ichoose!

Γιατί το χρειάζεστε;

Στην ichoose, παρέχουμε ολοκληρωμένα προγράμματα ασφάλισης cyber risk για την προστασία των επιχειρήσεων από οικονομικές απώλειες και απώλειες αξιοπιστίας που προκαλούνται από επιθέσεις στον κυβερνοχώρο, παραβιάσεις δεδομένων και άλλα περιστατικά που σχετίζονται με τον κυβερνοχώρο. Η έμπειρη ομάδα μας κατανοεί τις μοναδικές σας ανάγκες και παρέχει εξατομικευμένες συστάσεις που ταιριάζουν στον προϋπολογισμό σας, ώστε να είστε σίγουροι ότι έχετε την καλύτερη δυνατή ανταπόδοση για τα χρήματά σας. Με την τεχνολογία μας, την ενσυναίσθηση και τη βαθιά κατανόηση της αγοράς, μπορείτε να εμπιστευτείτε την ichoose για να σας βοηθήσει να επιλέξετε το καλύτερο ασφαλιστικό πρόγραμμα για την προστασία της επιχείρησής σας και την εξασφάλιση ενός ασφαλούς ψηφιακού μέλλοντος.

Μην αφήνετε τις απειλές στον κυβερνοχώρο να θέτουν την επιχείρησή σας σε κίνδυνο: προστατευθείτε με την ichoose!

Γιατί το χρειάζεστε;

Στην ichoose, παρέχουμε ολοκληρωμένα προγράμματα ασφάλισης cyber risk για την προστασία των επιχειρήσεων από οικονομικές απώλειες και απώλειες αξιοπιστίας που προκαλούνται από επιθέσεις στον κυβερνοχώρο, παραβιάσεις δεδομένων και άλλα περιστατικά που σχετίζονται με τον κυβερνοχώρο. Η έμπειρη ομάδα μας κατανοεί τις μοναδικές σας ανάγκες και παρέχει εξατομικευμένες συστάσεις που ταιριάζουν στον προϋπολογισμό σας, ώστε να είστε σίγουροι ότι έχετε την καλύτερη δυνατή ανταπόδοση για τα χρήματά σας. Με την τεχνολογία μας, την ενσυναίσθηση και τη βαθιά κατανόηση της αγοράς, μπορείτε να εμπιστευτείτε την ichoose για να σας βοηθήσει να επιλέξετε το καλύτερο ασφαλιστικό πρόγραμμα για την προστασία της επιχείρησής σας και την εξασφάλιση ενός ασφαλούς ψηφιακού μέλλοντος.

Μην αφήνετε τις απειλές στον κυβερνοχώρο να θέτουν την επιχείρησή σας σε κίνδυνο: προστατευθείτε με την ichoose!

Σας ενδιαφέρουν επίσης...

Σας ενδιαφέρουν επίσης...

Σας ενδιαφέρουν επίσης...

Δίπλα σας όλο το 24ωρο.
Θα σας βοηθήσουμε να επιλέξετε την καλύτερη ασφαλιστική κάλυψη για τις ανάγκες σας.

Επικοινωνήστε

Δίπλα σας όλο το 24ωρο.
Θα σας βοηθήσουμε να επιλέξετε την καλύτερη ασφαλιστική κάλυψη για τις ανάγκες σας.

Επικοινωνήστε

Δίπλα σας όλο το 24ωρο.
Θα σας βοηθήσουμε να επιλέξετε την καλύτερη ασφαλιστική κάλυψη για τις ανάγκες σας.

Επικοινωνήστε

All rights reserved. Copyright ichoose ©2023

Created by

All rights reserved. Copyright ichoose ©2023

Created by

All rights reserved. Copyright ichoose ©2023

Created by